Επισκευή Toshiba TV
Toshiba TV repair at your home or business by fully trained engineers where possible. If the TV repair is more complex, collection and delivery will be arranged and repairs shall be carried out at the purpose built repair centre.EasyService engineers have access to modern diagnostic equipment and tools to quickly identify the problem with your Toshiba TV and thus provide an accurate estimate upon initial inspection. 

The team have high standards for Toshiba television repairs and this reflected by the professionalism of their work and the parts fitted if required alongside excellent customer service from the patient and understanding professionals. So if you need Toshiba TV repairs by independent engineers, simply give them a call to (0030)210 3004040 or email them with the form provided for a quick response back.

If you are looking for high quality Toshiba TV repairs in your local area, EasyService can help. The team offer a fast and reliable TV repair that uses high quality parts and specialist tools for a long lasting and reliable repair service. 

High quality Toshiba TV repairs offered for all product lines.

Most older and new models of Toshiba televisions can be economically repaired in most cases (subject to parts being avaliable and the extent of the damage). Some of the Toshiba TV repairs carried out by the engineers include:

• Not turning on 
• No sound
• No picture
• Stuck on standby mode
• TV locked
• Switches on and off by itself

Most other problems with Toshiba televisions can be repaired at an economical price by the fully trained engineers. Schedule your Toshiba TV repair with the experts by completing the online form provided. A member of the customer service team shall be in touch shortly by email or phone. Keep Calm, Call EasyService and Smile.

Repair or Replace LCD – LED Panel of Television

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 6 Μήνες

Software Update Plasma LCD LED 3D Television

Ελάχιστη Χρέωση: 40.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 6 Μήνες

Repair or replacement power supply for LCD – LED – PLASMA

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Repair or replacement motherboard for LCD – LED – PLASMA

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Repair or replacement motherboard for LCD – LED – PLASMA

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Repair or replacement power supply for LCD – LED – PLASMA

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Repair or replacement motherboard for LCD – LED – PLASMA

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Software Update Plasma LCD LED 3D Television

Ελάχιστη Χρέωση: 40.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 6 Μήνες

Το easyservice.gr ανήκει στον όμιλο εταιριών

superoffers logo easysports logo zeotec logo flowernet logo easybuy logo
Designed & Developed by WebO2