Επισκευή Κεφαλής Ανάγνωσης Laser Xbox 360

Τι είναι η κεφαλή ανάγνωσης Laser;

Είναι ο μηχανισμός εκείνος του οδηγου οπτικών μέσων που επιτρέπει την ανάγνωση των δίσκων σας. 
Οι δίσκοι οπτικών μέσων έχουν στη πίσω όψη τους μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Οταν γράφεται ενας τέτοιος δίσκος, μια ακτίνα laser προκαλεί μικροσκοπικές μεταβολές στην επιφάνεια του, αποτυπώνοντας έτσι μόνιμα τα δυαδικά δεδομένα.
Η κεφαλή ανάγνωσης χρησιμοποιεί laser για να αντιληφθεί τις μεταβολές αυτές και να λάβει την αποθηκευμένη πληροφορία, η οποία στη συνέχεια ψηφιοποιείται και μεταφράζεται στα πραγματικά δεδομένα.

Η επιτυχία η αποτυχία της ανάγνωσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό απο τη σωστή λειτουργία της κεφαλής ανάγνωσης, καθως είναι το πιο ευαίσθητο σε φθορές μέρος του drive στο Xbox 360. 

Εμφάνιση βλάβης στη κεφαλή Ανάγνωσης Laser

Σε περίπτωση βλάβης της κεφαλής ανάγνωσης θα έχετε να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα:

  • Τα παιχνίδια σας δεν αναγνωρίζονται καθόλου απο το Xbox 360 ή μερικές φορές μόνο.
  • H κονσόλα αργεί αδικαιολόγητα να φορτώσει τους δίσκους, παρ’οτι είναι σε καλή κατάσταση.
  • Ακούγεται θόρυβος κατά τη λειτουργία.
  • Αδυναμία ομαλής αναπαραγωγής ταινιών.

Αίτια βλάβης του αναγνώστη Laser

Η βλάβη στη κεφαλή ανάγνωσης μπορεί να προκληθεί από την κακή χρήση της συσκευής ή από κατασκευαστικό ελάττωμα, καθώς και λόγω παλαιότητας. Η χρήση μη συμβατών οπτικών μέσων μπορεί επίσης να μειώσει τον χρόνο ζωής της κεφαλής ανάγνωσης.

Αντιμετώπιση βλάβης

Η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί με την επισκευή ή την αντικατάσταση της προβληματικής κεφαλής Laser. Στο EasyService, χάρη στη κατάρτιση και την εμπειρία των τεχνικών μας, η διάγνωση της βλάβης και η αντικατάσταση της κεφαλής γίνεται εύκολα, γρήγορα, και επαγγελματικά!

Μέσος Χρόνος Επισκευής 1 - 3Ημέρες
Ελάχιστη Χρέωση 25.00 €
Χρόνος Εγγύησης 3Μήνες
> Επισκευή Με Ένα Κλίκ <

Ανταλλαγή – Αντικατάσταση Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 40.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 2 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 0 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Μητρικής Κάρτας με μέθοδο Reflow Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 35.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 3 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Μητρικής Κάρτας με μέθοδο Reballing Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 70.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 5 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Επεξεργαστή με μέθοδο Reflow Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 35.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 4 - 7 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Επεξεργαστή με μέθοδο Reballing Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 70.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 4 - 7 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Κάρτας Γραφικών με μέθοδο Reflow Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 35.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 4 - 7 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Προηγμένη Επισκευή Κάρτας Γραφικών με μέθοδο Reballing Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 70.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 4 - 7 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Εγκατάσταση RGH Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 45.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 3 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Εγκατάσταση Τροποποιημένου Λογισμικού Flash Custom Firmware Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 35.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 3 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή ‘Red Ring of Death’ (RROD) Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 35.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή Εξόδου HDMI Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 40.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή Τροφοδοτικού Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 30.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή Συνδεσιμότητας USB Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 30.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 3 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή WiFi Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 25.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Επισκευή Ενσύρματου Δικτύου Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 25.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Διαγνωστικός Έλεγχος Xbox 360

Ελάχιστη Χρέωση: 0.00 € Μέσος Χρόνος Επισκευής: 1 - 4 Ημέρες Χρόνος Εγγύησης: 3 Μήνες

Το easyservice.gr ανήκει στον όμιλο εταιριών

superoffers logo easysports logo zeotec logo flowernet logo easybuy logo
Designed & Developed by WebO2