Επισκευή Μητρικής iMAC

> Επισκευή Μητρικής iMac με ένα ΚΛΙΚ !

Η “καρδιά” του Mac υπολογιστή σας είναι η μητρική του πλακέτα, καθώς πάνω της βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα και οι συσκευές, που διασφαλίζουν τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η μητρική πλακέτα του Mac υποστεί κάποια βλάβη, τότε πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πρόβλημα μπορεί να επεκταθεί και να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες (ως προς το χρόνο και το κόστος) για την επισκευή της.

Ενδείξεις βλάβης μητρικής πλακέτας Mac

Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει η μητρική πλακέτα του Mac υπολογιστή σας, θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τη συνολική του λειτουργία, καθώς εκείνη αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για το σύνολο των λοιπών εξαρτημάτων. Για να διαπιστώσετε αν πράγματι η μητρική πλακέτα έχει υποστεί κάποια βλάβη, τότε θα πρέπει να παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: 

 • Δεν φορτώνει το λειτουργικό MacOS.
 • Παρατηρείται αισθητή μείωση της απόδοσης.
 • Το Mac δεν τροφοδοτείται και δεν ανοίγει.
 • To Mac απενεργοποιείται και επανεκκινεί χωρίς δική σας παρέμβαση.
 • To Mac λειτουργεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Παρατηρείται δυσλειτουργία περιφερειακών κ.ά.
 • Αδυναμία πρόσβασης στο Internet.
 • Απότομα παγώματα ή κολλήματα Mac

Αιτίες βλάβης μητρικής πλακέτας Mac

Η βλάβη στη μητρική πλακέτα του Mac υπολογιστή σας μπορεί να έχει διαφορετικές ρίζες και αιτίες. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι ακόλουθες: 

 • Αστάθεια στην παρεχόμενη τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Υπερθέρμανση του Mac.
 • Η παλαιότητα και η φυσιολογική φθορά του Mac υπολογιστή.
 • Μια ατυχής πτώση ή ένα χτύπημα του υπολογιστή
 • Η συσσώρευση σκόνης
 • Η επαφή με κάποιο υγρό και η ανάπτυξη υγρασίας

Διαδικασία επισκευής της μητρικής πλακέτας Mac

Η επιτυχής επισκευή της μητρικής πλακέτας ενός Mac υπολογιστή είναι μια απαιτητική διαδικασία και για να ολοκληρωθεί, απαιτείται η παρέμβαση των έμπειρων και εξειδικευμένων τεχνικών των επισκευαστικών κέντρων EasyService . Εκείνοι θα φροντίσουν για τον ενδελεχή έλεγχο του υπολογιστή σας, ώστε να διαπιστώσουν το μέγεθος και τη φύση του προβλήματος, καθώς και την πηγή του.

Κατόπιν θα σας ενημερώσουν για τα ευρήματά τους, θα σας προτείνουν τις διαθέσιμες λύσεις κι αν επιλέξετε κάποια από αυτές, τότε θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία επισκευής της μητρικής πλακέτας του Mac σας. Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να επισημάνουμε ξανά, πως η γρήγορη αντίδρασή σας όταν διαπιστώσετε κάποια βλάβη, είναι εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί και την επιτυχή αποκατάσταση του προβλήματος.

Επισκευή Μητρικής iMac - Repair iMac Board

Το easyservice.gr ανήκει στον όμιλο εταιριών

superoffers logo easysports logo zeotec logo flowernet logo easybuy logo
Designed & Developed by WebO2